Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Değişim Aşamaları Modeli

Geleneksel davranış değiştirme çalışmalarının çoğunun, bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasını genellikle dikkate almayan ya da tüm bireylerin davranış değişimi için hazır oluşluklarının aynı olduğunu kabul eden çalışmalarla yürütüldüğü bildirilmektedir. Ancak DAM’da değişimi kolaylaştırmak için bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasına en uygun girişimlerin kullanıldığı belirtilmektedir. Herkese kalıplaşmış aynı bilgilerin verilmesinin zaman kaybıyla sonuçlandığı ve davranış değişimine …

Read more »
Off 

Davranış Değiştirme Modelleri

DSÖ ve üye ülkeler arasında 1978 yılında imzalanan Alma-Ata Bildirgesinde Temel Sağlık Hizmetlerinin kapsamında bir toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili konularda halkın eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sağlık eğitimi, bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin sağlıkları konusunda sorumluluk almalarını sağlayan bir araç olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde sağlık eğitimi konusunda farklı model ve değişik …

Read more »
Off 

Sigara bırakma tedavileri: Yoğun klinik girişimler

Bu girişimler uzmanlaşmış kişilerce gerçekleştirilen tedavilerdir. Bu girişimlerle, sigara bırakma konusunda hiç girişimde bulunulmayan gruba göre sigara bırakma oranlarında %50-100 iyileşme gözlendiği bildirilmektedir. Yoğun klinik girişimlerin süresi, kısa klinik girişimlerden farklı olarak daha uzundur. Özellikle hasta ile yapılan görüşme sayısı ve süresi uzadıkça bırakma oranlarında önemli artışlar gözlenmiştir. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen tüm içicilere …

Read more »
Off 

Sigara bırakma tedavileri: Kısa klinik girişimler

Kısa girişimler üç hasta grubuna uygulanmaktadır. Bunlar; Sigara bırakma denemesi için istekli olan olgular: Bu grup için “5A” uygulaması önerilmektedir. Bu uygulamalar; Sor (Ask) – Sigara içme durumunun sorulması, Öner (Advice) – Sigarayı bırakmasının tavsiye edilmesi, Değerlendir (Assess) – Sigarayı bırakma yönünde motivasyonun değerlendirilmesi, Destek (Asist) – Sigara bırakma girişimlerinin desteklenmesi, İzlem (Arrange) – Relapsı …

Read more »
Off 

Sigara Bıraktırma Tedavileri

Nikotin bağımlılığı terimi, ilk kez 1964 yılında Surgeon General of the United States (Amerika Sağlık Hizmetleri Komisyonu Başkanı) raporunda kullanılmıştır. 1979 yılındaki raporunda nikotin için “çok güçlü bağımlılık yapıcı madde” tanımlaması yapılmıştır. 1988 raporunda ise “sigara bağımlılık yapar, sigaradaki bağımlılık yapıcı madde nikotindir ve eroin – esrar bağımlılığına benzer farmakolojik ve psikolojik boyutta bağımlılık yapar” …

Read more »
Off 

Sigarayla Mücadele ve Hemşirelik

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2005 yılı Dünya Sigarasız Günü teması  “Sağlık Profesyonelleri Sigaraya Karşı” olarak belirlenmiştir. DSÖ bu tema ile sağlık çalışanlarının bu konudaki rollerini tanımlamıştır. Rapora göre hekimler, hemşireler, eczacılar ve sağlık ekibinin diğer üyeleri çalıştıkları her alanda sigara salgınını önlemede ve sigara bağımlılığının tedavisinde üstlerine düşen görevleri yerine getirmelidirler. Bu raporda hemşirelerin sigarayla …

Read more »
Off 
 
1 2
 
Top