Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Şubat, 2015

Değişim Aşamaları Modeli

Geleneksel davranış değiştirme çalışmalarının çoğunun, bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasını genellikle dikkate almayan ya da tüm bireylerin davranış değişimi için hazır oluşluklarının aynı olduğunu kabul eden çalışmalarla yürütüldüğü bildirilmektedir. Ancak DAM’da değişimi kolaylaştırmak için bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasına en uygun girişimlerin kullanıldığı belirtilmektedir. Herkese kalıplaşmış aynı bilgilerin verilmesinin zaman kaybıyla sonuçlandığı ve davranış değişimine …Continue reading

Off 

Davranış Değiştirme Modelleri

DSÖ ve üye ülkeler arasında 1978 yılında imzalanan Alma-Ata Bildirgesinde Temel Sağlık Hizmetlerinin kapsamında bir toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili konularda halkın eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sağlık eğitimi, bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin sağlıkları konusunda sorumluluk almalarını sağlayan bir araç olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde sağlık eğitimi konusunda farklı model ve değişik …Continue reading

Off 

Sigara bırakma tedavileri: Yoğun klinik girişimler

Bu girişimler uzmanlaşmış kişilerce gerçekleştirilen tedavilerdir. Bu girişimlerle, sigara bırakma konusunda hiç girişimde bulunulmayan gruba göre sigara bırakma oranlarında %50-100 iyileşme gözlendiği bildirilmektedir. Yoğun klinik girişimlerin süresi, kısa klinik girişimlerden farklı olarak daha uzundur. Özellikle hasta ile yapılan görüşme sayısı ve süresi uzadıkça bırakma oranlarında önemli artışlar gözlenmiştir. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen tüm içicilere …Continue reading

Off 

Sigara bırakma tedavileri: Kısa klinik girişimler

Kısa girişimler üç hasta grubuna uygulanmaktadır. Bunlar; Sigara bırakma denemesi için istekli olan olgular: Bu grup için “5A” uygulaması önerilmektedir. Bu uygulamalar; Sor (Ask) – Sigara içme durumunun sorulması, Öner (Advice) – Sigarayı bırakmasının tavsiye edilmesi, Değerlendir (Assess) – Sigarayı bırakma yönünde motivasyonun değerlendirilmesi, Destek (Asist) – Sigara bırakma girişimlerinin desteklenmesi, İzlem (Arrange) – Relapsı …Continue reading

Off 

Sigara Bıraktırma Tedavileri

Nikotin bağımlılığı terimi, ilk kez 1964 yılında Surgeon General of the United States (Amerika Sağlık Hizmetleri Komisyonu Başkanı) raporunda kullanılmıştır. 1979 yılındaki raporunda nikotin için “çok güçlü bağımlılık yapıcı madde” tanımlaması yapılmıştır. 1988 raporunda ise “sigara bağımlılık yapar, sigaradaki bağımlılık yapıcı madde nikotindir ve eroin – esrar bağımlılığına benzer farmakolojik ve psikolojik boyutta bağımlılık yapar” …Continue reading

Off 

Sigarayla Mücadele ve Hemşirelik

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2005 yılı Dünya Sigarasız Günü teması  “Sağlık Profesyonelleri Sigaraya Karşı” olarak belirlenmiştir. DSÖ bu tema ile sağlık çalışanlarının bu konudaki rollerini tanımlamıştır. Rapora göre hekimler, hemşireler, eczacılar ve sağlık ekibinin diğer üyeleri çalıştıkları her alanda sigara salgınını önlemede ve sigara bağımlılığının tedavisinde üstlerine düşen görevleri yerine getirmelidirler. Bu raporda hemşirelerin sigarayla …Continue reading

Off 

Sigaranın Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri

Sigaranın kadın üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sigara kadın üreme sağlığını düşük, osteoporoz, ektopik gebelik, infertilite ve erken menopoza neden olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanısıra sigara serviks, meme, endometriyum ve vulva kanseri, menstrual siklusla ilgili sorunlar, fetal gelişim geriliği ve malformasyonlar ve laktasyon dönemi ile ilgili olumsuzluklara da yol açmaktadır. Sigaranın içeriğinde bulunan …Continue reading

Off 

Türkiye’de Sigara Epidemisi ve Kadın

Türkiye kapsamlı bir sigara kontrolü mevzuatını benimseyerek (5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu), Ocak 2008’den itibaren kamu ya da özel tüm halka açık ve kapalı alanları dumansız hava sahası olarak ilan etmiş, Mayıs 2008’den itibaren de tüm sigara reklamlarını, promosyon ve sponsorluk etkinliklerini yasaklamış ve yasa Temmuz 2009’dan bu yana ikram sektöründe …Continue reading

Off 

Dünya’da Sigara Epidemisi ve Kadın

Sigara, Dünya’da her yıl yaklaşık beş milyon insanın ölümüne yol açan ve kullanımı yasal olan tek maddedir. Bu rakama ek olarak 600.000 insanın da pasif içici olarak sigaradan etkilendiği bildirilmektedir. Sigara tüberkülozun, Human Immunodeficiency Virus’ün (HIV) ve sıtmanın yol açtığı ölümlerden daha fazla öldürücüdür. Gelecek 20 yıl içinde sigaranın neden olduğu ölümlerin yıllık sekiz milyona …Continue reading

Off 

Sigaranın zararları

Sigara içme alışkanlığı, önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin başlıca nedenidir. Sigara günümüzde her yıl beş milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ülkemizde Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012 sonuçlarına göre; sigara içme sıklığı erkeklerde %41.4, kadınlarda %13.1 olarak tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranının en az %80, 15 yaş altında …Continue reading

Off 
 
 
Top