Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Davranış Değiştirme Modelleri

DSÖ ve üye ülkeler arasında 1978 yılında imzalanan Alma-Ata Bildirgesinde Temel Sağlık Hizmetlerinin kapsamında bir toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili konularda halkın eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sağlık eğitimi, bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin sağlıkları konusunda sorumluluk almalarını sağlayan bir araç olarak değerlendirilmiştir.

Günümüzde sağlık eğitimi konusunda farklı model ve değişik teoriler üzerinde durulmaktadır. Davranış değişikliği oluşturmak için bunlar sıklıkla tek başına ve bazen de bir arada kullanılan yaklaşımlardır. Bununla birlikte sağlık davranışının bir tek teori ile açıklanması mümkün görülmemektedir. Modeller bir ya da birden fazla teoriye dayanarak davranışın belirli bir sistematik içinde anlaşılmasını sağlamakta ve sağlığı geliştirme çalışmalarının planlanmasında kullanılmaktadır. Sağlık davranışı ile ilgili en sık kullanılan modeller: Sağlık İnanç Modeli (Health Beliefs Model), Sağlığı Kontrol Etmeye Odaklanma (Health Locus of Control), Yeniliğin Yayılması Modeli (Diffusion of Innovation), Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli (Pender’s Health Promotion Model), Değişim Aşamaları Modeli (Transtheoretical Model / Stages of Change Model)’dir.

Off 

19 Şubat 2015 Genel Comments are off for this post

Top