Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Sigara bırakma tedavileri: Yoğun klinik girişimler

Bu girişimler uzmanlaşmış kişilerce gerçekleştirilen tedavilerdir. Bu girişimlerle, sigara bırakma konusunda hiç girişimde bulunulmayan gruba göre sigara bırakma oranlarında %50-100 iyileşme gözlendiği bildirilmektedir. Yoğun klinik girişimlerin süresi, kısa klinik girişimlerden farklı olarak daha uzundur. Özellikle hasta ile yapılan görüşme sayısı ve süresi uzadıkça bırakma oranlarında önemli artışlar gözlenmiştir. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen tüm içicilere yoğun klinik girişimler uygulanmalıdır. Bu girişimler;

  • Farmakoterapi: Kontrendikasyon yoksa her sigara içicisine önerilebilir. Günümüzde tüm tedavi rehberlerinde yer alan iki grup farmakolojik tedavi yöntemi vardır. Bunlar, nikotin yerine koyma tedavisi (Nicotine Replacement Therapy / NRT) ve nikotin içermeyen farmakoterapidir.
  • Davranış tedavisi: Broşür, kitapçık gibi yazılı materyallerden yararlanarak, dört veya daha fazla hasta vizitinden oluşmalıdır. Görüşme süreleri 10 dakikadan az olmamalıdır. Hastalar bırakma gününden sonraki ilk 15 gün içinde en az bir kez görülmelidir. İzleyen üç ay, ayda bir kez ve daha sonra üç ayda bir görüşmelerle yıllık izlem tamamlanmalıdır. Görüşmeler, hem bireysel hem de grup görüşmeleri şeklinde yapılabilir. Ayrıca telefon görüşmeleri etkili bir uygulamadır. Telefon görüşmeleri, olgular kontrole gelmediği zaman ve poliklinik kontrol tarihleri arasında izleyen sağlık personelinin belirlediği tarihlerde ve sıklıkta yapılabilir.
  • Diğer tedavi yaklaşımları: Akupunktur ve hipnoz hakkında randomize kontrollü ve geniş seri çalışmaları olmadığı için sigara bırakma klavuzlarında, standart tedaviler olarak kabul edilmemektedir. Uygulama sırasında yakın elektrokardiyografi ve kan nikotin seviyesi takibi gerektirdiğinden hızlı sigara içme yöntemi, doktor gözetimi altında ve diğer seçeneklerin başarısız olması durumunda denenmesi önerilmektedir.
Off 

19 Şubat 2015 Genel Comments are off for this post

Top