Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Sigaranın Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri

Sigaranın kadın üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sigara kadın üreme sağlığını düşük, osteoporoz, ektopik gebelik, infertilite ve erken menopoza neden olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanısıra sigara serviks, meme, endometriyum ve vulva kanseri, menstrual siklusla ilgili sorunlar, fetal gelişim geriliği ve malformasyonlar ve laktasyon dönemi ile ilgili olumsuzluklara da yol açmaktadır. Sigaranın içeriğinde bulunan nikotin ve kanserojen maddeler, sigara içenlerin servikal mukuslarında belirlenmiştir. Ayrıca sigaranın meme kanseri riskini artırdığı, estrojen düzeyini düşürdüğü ve disfonksiyonel uterus kanamalarına yol açtığı bildirilmektedir. Sigaranın sperm ve ovum üzerine de zarar verdiği belirtilmektedir. Bu nedenle sigara fertilizasyonu azalmakta ya da erken dönemde abortusa neden olabilmektedir. Sigarada var olan maddelerin, overler ve testisler üzerine toksik etkileri bulunduğu ve sigara içen kadınlarda infertilite olasılığının içmeyenlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu belirilmektedir. Sigara, tubal motiliteyi azaltmakta ve blastosist formasyonundaki ovumun uterus içine geçişini geciktirmektedir. Ayrıca sigaranın, PID (Pelvic Inflamatuar Disease) ve tubal infeksiyon sıklığını arttırdığı bildirilmektedir.

Gebelikte sigara içilmesi; fetal gelişimin yavaşlamasına, fetal anomalilere, fetal kayıplara, ablasyo plasenta ve plasenta previaya, erken membran rüptürüne, prematüre doğuma, düşük doğum ağırlıklı bebek doğumuna ve doğumdan sonra ani bebek ölüm sendromuna neden olmaktadır. Sigara gebeliğin 20. haftasından önce abortus (düşük) gelişme riskini artırabilmektedir. Ayrıca sigaranın plasental bariyerde harabiyete ve nekroza sebep olduğu, anne-bebek arasındaki gaz alış verişini engelleyerek düşük doğum ağırlıklı bebeğe neden olabileceği belirtilmektedir.

Sigara içen annelerde, prolaktin üretiminin azalmasına bağlı olarak süt yapımı azalmakta ve emzirme daha erken zamanda sonlandırılmaktadır. Sigara estrojen hormonu seviyesindeki önemli azalma nedeni ile erken menopoza neden olabilmektedir.

Sigara içenlerde vitamin D-PTH (paratroid hormon) sisteminin deprese olduğu, bağırsaklardan kalsiyum absorpsiyonunun azaldığı ve kemik mineral dansitesinin düştüğü belirtilmektedir.

Sigara, erkek üreme fonksiyonları üzerine de birçok olumsuz etkiye sahiptir. Sigara spermin morfolojisi ve motilitesini etkileyerek fertiliteyi, aynı zamanda empotansa neden olarak cinsel hayatı olumsuz yönde etkilemektedir (166). Literatürde sigara içenlerin sperm konsantrasyonunda, sperm motilitesinde ve morfolojik olarak normal sperm oranında azalma olduğu belitilmiştir. Ayrıca sigara penisin sertleşmesinin başarılması ve sürdürülmesine engel olmaktadır.

Sonuç olarak sigara içimi üreme sağlığına zarar vermektedir. Bu nedenle sigara içiminin engellenmesinin yanı sıra hem kadın hem de erkeğin sigara dumanına maruziyetinin önlenmesi, üreme sağlığına ilişkin sağlık problemlerinin azaltılmasında koruyucu bir yaklaşım olarak desteklenmelidir. Bu süreçte sağlık personeli, bireylere eğitim, izlem ve uygun destek sağlayarak sigarayı bırakmalarını sağlamada etkin rol alabilir.

Off 

19 Şubat 2015 Genel Comments are off for this post

Top