Sigarayı bırakmak yaşamaya yeniden başlamaktır
 
 

Türkiye’de Sigara Epidemisi ve Kadın

Türkiye kapsamlı bir sigara kontrolü mevzuatını benimseyerek (5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu), Ocak 2008’den itibaren kamu ya da özel tüm halka açık ve kapalı alanları dumansız hava sahası olarak ilan etmiş, Mayıs 2008’den itibaren de tüm sigara reklamlarını, promosyon ve sponsorluk etkinliklerini yasaklamış ve yasa Temmuz 2009’dan bu yana ikram sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır. Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.

Ülkemizde sigara kullanımı politik kararlılık, sivil toplum ve medyanın desteği ile bir miktar azalmıştır ancak halen istenilen düzeyde değildir. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012 sonuçlarına göre; sigara içme sıklığı erkeklerde %41.4, kadınlarda %13.1 olarak tespit edilmiştir. 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin %27’si her gün veya daha az sıklıkla sigara kullanmaktadır. Türkiye’de sigara kullanma oranı öğrenim durumu ve yaşla birlikte artmaktadır. Okuryazar olmayan yetişkinler en düşük sigara kullanma oranına sahipken; lise ve üzerinde en yüksek orana sahiptir. Mevcut mevzuata göre sigara satın alabilmek için en küçük yaş sınırı 18 olmasına karşın, her gün sigara içenlerin yarısından fazlası (%58,9) sigara içmeye 18 yaşından önce başlamıştır. Sigaraya başlamanın ortalama yaşı erkeklerde 16,6; kadınlarda 17,8’dir. Sigara tüketiminin yaşla birlikte artarak devam ettiği gözlenmektedir.

Türkiye’de erkeklerin yaşa göre hesaplanmış sigara kullanma prevalansı, tüm Batı Avrupa ülkelerindeki prevalansa göre daha yüksektir ve Orta Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek olan ülkeler arasındadır. Türkiye’de kadınların sigara kullanma prevalansı ise pek çok Batı Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliğine yeni üye olan ülkelerden daha az olmasına rağmen, Orta Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında orta sıralarda yer almaktadır.

Off 

19 Şubat 2015 Genel Comments are off for this post

Top